T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Kocaeli İl Ambulans Servisi Başhekimliği

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Kocaeli İl Ambulans Servisi Başhekimliği

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Taşınır Kayıt Kontrol

Güncelleme Tarihi: 21/03/2018


 FÇ.jpg
 Fahri ÇİĞDEMOĞLU
 Sağlık Memuru
 
 HH.jpg
Hüseyin HARMANKAŞI
Sağlık Memuru 
 
 MSA.jpg
Sercan Muharrem AYAZ
 ATTGörev Tanımı

 • Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.
 • Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.
 • Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.
 • Tüketime ve kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.
 • Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.
 • Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.
 • Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.
 • Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek sayımlarını yapmak ve yaptırmak.
 • Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.
 • İhtiyaç duyulan araç ve malzemelerin temini, depolanması, planlaması ve dağıtımını sağlamak
 • Başhekimin verdiği diğer görevleri yapar
 • Kalite Yönetim Birimin çalışma standartlarına katılır.Birimin İletişim Bilgileri

tel.png 0 262 371 50 76 / 7 
                             mail.jpg kocaeli112tasinirkayit@gmail.com
                     mail.jpgkocaeli112eczane@gmail.com