T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Kocaeli İl Ambulans Servisi Başhekimliği

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Kocaeli İl Ambulans Servisi Başhekimliği

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İnsan Kaynakları

Güncelleme Tarihi: 26/09/2018

 MÇ.jpg
 Mehmet ÇEVİK
 Sağlık Memuru
 
 YY.jpg
 Yusuf YILDIZ
 ATT
 
 ÇB.jpg
 Çiğdem DOĞAN
 ATT
 
 ÖD.jpg
 Özden ARDAHAN
 ATT
 
 NC.jpg
 Necla CİNAL
 ATT
 
 SN.jpg
 Sema Nur YILMAZ
 ATT



Görev Tanımları

  • İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı birimlerde görevli bütün personelin atama, yer değiştirme, geçici görev, terfi, emeklilik ve diğer özlük haklarıyla ilgili il içinde yapılması gereken hizmetlerini yürütmek,
  • Personelin izin ve hastalık raporlarıyla ilgili işlemlerini yürütüp gerekli kayıtları yapmak,
  • Personelin birimlerdeki dağılımlarına ait kayıtları tutarak kadro standartları çerçevesinde personelin kadro unvan ve niteliklerine göre istihdamlarını düzenlemek, hizmetin aksamamasını sağlayacak şekilde dengeli dağılımını sağlamak,
  • Personelin kayıtlarını sürekli güncelleyerek ilgili birimlere ve bakanlığa bildirimlerini yapmak, bilgilerin doğruluk ve uyumunu izlemek,
  • Terfi tarihi gelen personellerin terfilerini bildirmek,
  • Personelin şahsi dosyaları ve personelle ilgili arşiv kayıtlarını tutmaktır.

Birimin İletişim Bilgileri

 tel.png 0 262 371 50 76 / 2
 mail.jpgkocaeli112insankaynaklari@gmail.com



Birimin İletişim Bilgileri

 tel.png 0 262 371 50 76 / 113
 mail.jpgkocaeli112ozelkalem@gmail.com

Birimin İletişim Bilgileri

 tel.png 0 262 371 50 76 / 113
 mail.jpgkocaeli112ozelkalem@gmail.com